Ой стукнули кониченьки на мосту

текст
Ой стукнули кониченьки на мосту
Да вдарили колоколом об дугу.
– Ой хто ж то їде? – Колечка.
– Ой куда же він їде? – У Криги,
По свою Манечку княгиню.

– Чи тут моя та Манечка, чи немає,
Чи з чужими паничами розмовляє?
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення