Що й на горі стоїть терем

текст
Що й на горі стоїть терем
Та й нетесаний, ги!

Та й нетесаний.
Ой тільки він хорошенько
Та й виписаний, ги!

Та й виписаний.
Уступила та Мар’єчка
У той терем, ги!

У той терем.
Та й махнула хустиною
Та й наперед, ги!

Та й наперед.
– Розступіться, вороженьки,
Розступіться, ги!

Розступіться.
Ви на мене, молодую,
Подивіться, ги!

Подивіться.
Ой чим мене, мій батенько,
Та дарує, ги!

Та дарує.
Ой чи щастям, чи здоров’ям,
Чи долею, ги!
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення