Молодая та Тетянко

– Молодая та Тетянко,
Чом не рано на посад сіла?

Чом не рано на посад сіла,
Чи ти горенько котила?

Чи ти горенько котила,
Чи ти виноград садила?

Чи ти виноград садила?
– Що я горя та не котила.

Що я горя та не котила,
Винограду та не садила.

Винограду та не садила,
А садилося моє серденько.

А садилося моє серденько,
Котилися дрібнії сльози.

Котилися дрібнії сльози
Та по білому личеньку.

Та по білому личеньку,
Та в шитую хустиноньку.

Примітки:
1. Співається на мелодію пісні "Од батенька та на одході".
2. Перший рядок кожного куплету повторюється двічі.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення