Та ой ходила дівчинонька

текст
Та ой ходила дівчинонька
По крутій горі,
Та й гонила селезенька
На тихій воді.

– Та й гиля-гиля, селезенько,
Тихо по воді.
Прибудь, прибудь, моя мати,
Теперо к мені.

Прибудь, прибудь, моя мати,
Теперо к мені,
Та ой дай же порядочок
Бідній сироті.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення