Ізмий, мати, та головоньку

ноти
ноти пісні "Ізмий, мати, та головоньку"
Ізмий, мати, та головоньку,
Ізмий, мати, та головоньку,
Увечері у суботоньку.

У суботоньку.
Більше ти та не митимеш,
Білих ручок не ломитимеш.

Не ломитимеш.
Більше ти не чесатимеш,
Білих ручок не ламатимеш.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення