Собірайся, да й родоньку

текст
Собірайся, да й родоньку,
Увечері у суботоньку.

Увечері у суботоньку,
Поряджайте мого батенька.

Поряджайте мого батенька,
Що він мене первую ’тдає.

Що він мене первую ’тдає,
Да й порядочку не знає.

Да й порядочку не знає,
Да й до столу не приступає.

Да й до столу не приступає,
Хліба, солі да й не накладає.

Хліба, солі да й не накладає,
Своїх гостей да й не привітає.

Да й гостей да й не привітає.
Стоять столи да й не заслані.

Стоять столи да й не заслані,
Сидять гості не частовані.

Що в суботу рано-пораненько
Синє море хорошо грає.

Синє море хорошо грає,
Там бояри да їжі й не мали.

Там бояри да їжі не мали,
Да й заряди ой заряджали.

Да й заряди ой заряджали,
Да й на море вони стріляли.

Да й на море стріляли, стріляли,
Да й на тую сірую утку.

Да й на тую сірую утку,
На молоду дівчину Галину.

Примітки:
Перший рядок кожного куплету повторюється двічі.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення