Суботонька-неділенька

текст
Суботонька-неділенька,
Як один день. Ги!

Як один день.
Сумувала Галинонька
Да весь тиждень. Ги!

Да весь тиждень.
– Ой як мені сумувати
Перестати. Ги!

Перестати.
Ой як мені свекра батьком
Та й назвати. Ги!

Да назвати.
Назову я свекра батеньком,
Родним паничом. Ги!
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення