Ой ти, душенько, наша Манечко [3]

текст
Ой ти, душенько, наша Манечко.
Забарилась молода в хаті, (2)
Дружки на морозі, (2)
На слизькій дорозі.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення