Ніхто не вгадає

текст
Ніхто не вгадає, (2)
Хто в нас коровай бгає.
Чи з города городяночки,
Чи з хутора хуторяночки.
Чи з хутора хуторяночки,
Хорошії коровайнички.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення