Як пішла я в поле жито жати

текст
Як пішла я в поле жито жати,
Ой та й далеко від своєї хати.

Ой у полі я сама робила,
Ой там я свого віночка згубила.

Ой у полі у копи складала,
Ой там я свого віночка втеряла.

Десь узявся козак молоденький,
Ой забрав в мене вінок залененький.

Ой дай, Боже, неділі діждати,
Піду між люди віночка шукати.

Ой та й настала надворі негода,
Ой та й понесла віночок мій вода.

Ой пливи, пливи, віночок, водою,
Ой, а я піду слідом за тобою.

Ой я піду та й не забарюся,
Та й таточкові ой та й поклонюся.

Хай таточко себе не турбує,
Мені, молодій, вінок не купує.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення