Що й у садочку-холодочку

текст
Що й у садочку-холодочку
Стояли коні на приколі,
Ще й посідлані, понуздані.
Ой тільки сісти, поїхати,
Ще й до Дунаю води брати
І капусточку поливати,
Ще й капустянеє листячко
І бурякове коріннячко,
Ще й запашненьке насіннячко.
– Чом ти, Іванко, не женишся?
Чи на батенька розсердився,
Чи на матінку розгнівився?
– Сіяв пшеницю, та не зійшла,
Сватав Улянку, та не пішла.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення