А Петрівочка наставала

текст
А Петрівочка наставала,
Зозуленька вилітала.

А Петрівочка, мала нічка,
Не виспалась наша дівочка.

Та гнала свині дрімаючи,
На пеньки ноги збиваючи.

На пеньки ноги збиваючи,
На спички очі виймаючи.

Порозбігалися ті свині
По широкій та долині.

Та іде дівка селом, плаче,
Бо свиней вона не баче.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення