На Йвана Купала

текст
На Йвана Купала.
А на Петра хліб пекла,
А на Йвана роздала.
На Йвана Купала,
Іванюшечка.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення