Як зав’ю вінки

текст
Як зав’ю вінки
Да на всі святки,
На всі празнички,
На русалочки.
Ой луги, луги зелені.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення