Ой поєду повз Китай-город гулять

текст
Ой поєду повз Китай-город гулять,
Ой всі товариші бранять,
Бранять.

Ой поєду повз Китай-город гулять,
Ой всі товари закуплять,
Закуплять.

Ой я куплю, ой куплю,
Ой молодій жоні покупку,
Покупку.

Ой славну, ой славну,
Славну, славну празникову юбку,
Юбку.

Ой чи здорова, ой чи здорова,
Чи здорова жона молода,
Молода?
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення