А в нашого дядька

текст
А в нашого дядька
Та дядина гладка,
Не хоче вставати,
Пиріжечка дати.
А дядечко встає
Та п’ятака дає.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення