Дівка Марійка да сад садила

текст
Дівка Марійка да сад садила.

Приспів:
Щедрий вечір, добрий вечір!

Сад садила, з садом говорила:
– Рости, саду, да вище мене.
Вище мене да краще мене.
Рости в саду та біла береза.
На березі кора золотая.
Прилетіли да райськії пташки.
Тую кору вони обірвали.
А Марійка кору позбирала.
До золотника да одіслала.
– Золотнику, да золотниченьку,
Іскуй мені да обрученьку.
Мені треба да раненько встати.
Рано встати, косу розчесати
Та з миленьким на рушничок стати.

("З празником!
На цьому слові бувайте здорові!" – промовляючи).

Примітки:
Приспів повторюється після кожного рядка.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення