Гиля, гиля на Василя

текст
Хлопці: "Благословіть орать!"
Хазяїн: "Та орайте!"

Гиля, гиля на Василя.
А в чистім полі плужок ходе.
А за тим плужком сам Бог ходе.
Святий Петро бички підгоне.
Божа Мати їсти носе.
Їсти носе, Бога просе:
"Ой дай, Боже, жито, пшеницю.
Жито, пшеницю, всяку пашницю.
В полі ядро, в домі добро".
А в його пужка житяная.
Сюди махне – жито поросне.
Родися, житце, як очеретець.
З колоска – змійка, а з снопа мірка!

("Дай, Боже, вечір добрий!
Виносьте пирога!
Виносьте й ковбасу,
Я вам коней попасу!" – промовляючи).
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення