Ластівочка-щебетушка

текст
Ластівочка-щебетушка щебетала,
До віконця припадала,
Господаря возбуждала:
– Ой устань, устань, пан-господар,
Засвіти свічку восковую,
Челядь збуди молодую.
Нехай вона та й походе,
Та й походе по дворочку,
По вишневому по садочку,
Та як бджола по медочку,
По хрещатому барвіночку.

("З празником, люди!
Хай вам щастя буде!" – промовляючи).
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення