Що в дядька, в дядька

текст
Що в дядька, в дядька
Дядина гладка,
Не хоче встати,
Колядки дати.
А баба стара
Колядки дала.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення