А в дядька, в дядька

текст
А в дядька, в дядька
Під вікном ямка.
Дядько напився,
В ямку ввалився.
Дядина шукала,
Туди попала.
У ямці лежить,
Лежить та й кряхтить.
Не може встати,
Колядки дати.
А через поріг
Прийшов їх небіг,
Прямо до хати
Колядувати.
– Я колядую,
Ковбасу чую.
А на полиці
Є паляниці.
А у гаманиці
Лежать червонці.

Ой нема, нема
Нікого дома.
Дядько на базар
Повіз свій товар.
Товар продає,
Гроші рахує.
Купляє собі
Парочку волів.
Сірі, полові
Додому повів.
– Гей, ідіть, воли,
Та й через доли.
В ярма ставати,
Поле орати.
Поле орати,
Хліб засівати.
Жито, пшеницю,
Всяку пашницю.
А в полі зерно,
А в хаті добро.

("Здрастуйте! З празником,
З Новим годом!" – промовляючи).
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення