А в дядька, дядька [2]

текст
А в дядька, дядька
Дядина гладка,
Не хоче встати,
Колядки дати.
Лежить на печі,
Товстії плечі,
Лежить на грубі,
Великі зуби,
Як хвора стогне,
Із хати гоне.
Дядько виходить,
До корчми ходить.
В корчмі сідає,
Куму благає:
– Дайте горілки
До понеділка,
Зароблю гроші
Я цілий кошик.

("Дайте через поріг
Ковбасу й пиріг!" – промовляючи).
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення