У місті, в місті, в новой світлонце

текст
У місті, в місті, в новой світлонце.

Приспів:
Вальочка, Вальочка-пані,
Говори з нами
Тихенько.

Що, прибравшися, до церкви пошла.
У церкву ввійшла, як зоря зойшла.
В церкву ступила, всіх ослєпила.
Її всі люде допиталіся:
– Дєвка Вальочка, чия ти дочка?
Чи ти царєвна, чи королєвна?
– А я Вальочка, батькіна дочка.
– Ми тебе, Валя, та й не вгнєвалі,
З Святом вєчером поздоровілі.

Примітки:
Приспів повторюється після кожного рядка.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення