Пойду я понад тихим Дунайом

текст
Пойду я понад тихим Дунайом,
Понад крутим берегом, пойду я.
Знайду я косинеє же дерево,
Що на Дунай полягло, знайду я.
Нащо мені косинеє дерево,
Що на Дунай полягло, нащо мені.
Єсть у мене соловейко у саду,
А батенько у дому єсть у мене.
Єсть у мене зозуленька у саду,
А матінка у дому єсть у мене.

("Здрастуйте! Даріть нам що хочете:
Хоч гроші, хоч паляницю" – промовляючи).
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення