Що й у дворі сосонка велика зросла

текст
Що й у дворі сосонка велика зросла.

Приспів:
Святий вечір.

Коло тої сосонки Іванько ходив.
Іванько ходив, коника водив.
Коника водив, до коника говорив:
– Ой коню, коню, я продам тебе,
Туркам, татарам, не своїм людям.
– Не продай мене, повезу тебе
У край веселий, у мир хрещений.

Примітки:
Приспів повторюється після кожного рядка.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення