А в пана Романа та на його дворі

текст
А в пана Романа та на його дворі.

Приспів:
Рай розвивсь,
Ой рай же розвився,
Христос народився
Та в його дому.

А на його дворі світлонька стояла.
А у тій світлоньці три столи заслані.
А на тих же столах три кубки стояло.
Золотії кубки наповнені були.
Що в первому кубку – зеленеє вино.
Що в другому кубку – червоні ягідки.
А в третьому кубку – солодок да медок.
Зеленеє вино для нього самого.
Червоні ягідки да для його жінки.
Солодок да медок – да для його діток.

Примітки:
Приспів повторюється після кожного рядка.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення