В пана Івана умная жона

текст
В пана Івана умная жона.

Приспів:
Бог йому дав й умную жону,
Що в його дому.

Закупляла вона всі три города.
Що перший город – із крамарями.
Що другий город – із пахарями.
Що третій город – із чумаками.
Крамарі їдуть – крам її везуть.
Пахарі їдуть – хліб її везуть.
Чумаки їдуть – сіль її везуть.

("З празником бувайте здорові!" – промовляючи).

Примітки:
Приспів повторюється після кожного рядка.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення