По дорозі жук, жук, по дорозі чорний

По дорозі жук, жук, по дорозі чорний.
Подивися, дівчинонько, який я моторний!

Подивися, оглянися, у кого я вдався;
Хіба даси півталяра, щоб поженихався!

Примітки:
Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.
Джерело:
Жартівливі та сатиричні пісні / Упорядник Микола Дмитренко. – Київ: Дніпро, 1988. – 327 с.

Рекламне оголошення