Висока верба, низька галуза

Висока верба, низька галуза,
Огнівалася жінка на мужа.

Огнівалася, надушилася,
Влізла на піч, розболілася.

Як він узяв з клинка нагайку,
Скочила жінка з печі на лавку.

– Та як я схочу хлопців любити,
Будуть ся твої замки ломити;

Як ся намастю солодиною,
Як схочу, то вийду скалубиною;

Як ся намастю гусячим салом,
Як схочу, то вийду премудрим паром.
Джерело:
Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О.І. Дей, М.Г. Марченко, А.І. Гуменюк. – Київ: Наукова думка, 1967. – 800 с.

Рекламне оголошення