Час додому, час [2]

Час додому, час,
Гонит біда нас,
Буде мене мій муж бити,
Нема кому боронити.
Час додому, час, час, час, час,
Час додому, час.

Додому іду,
Як пчола з меду,
А за мною, молодою,
Ідуть хлопці чередою,
То цимбали б’ют, б’ют, б’ют, б’ют,
То цимбали б’ют.

Ой ти, мужу мій,
Відтвор ти двір свій,
Іде твоя милесенька
Додомоньку веселенька,
Чи єй будеш рад, рад, рад, рад,
Чи єй будеш рад.

Чи я рад ти,
Мій виноград,
Іди лігай переспися,
А як встанеш помолися,
То все буде влад, влад, влад, влад,
То все буде влад.

Комарі гудут,
Спати не дают,
Покриюся зеленою
Ячмінною соломою,
То най мене тнут, тнут, тнут, тнут,
То най мене тнут.

Примітки:
Другий рядок кожного куплету повторюється двічі.
Джерело:
Ukrainian Lemko and Other Folksongs / Упорядник Йосафат Дзьобко. – Вінніпег: Ukrainian Canadian Pioneer's Library, 1956. – 128 с.

Рекламне оголошення