Добра тота жена

Добра тота жена
Ой, же мужа шанує,
Прийде домів п’яний
То сама го визує.

Сама го визує,
Та й сама го розбере:
– Ход, мужу, спати
Та й зо мнов до комори.

Як си добре виспит,
Ой, то ся витверезит:
Ой, то все буде добре!
Джерело:
Ukrainian Lemko and Other Folksongs / Упорядник Йосафат Дзьобко. – Вінніпег: Ukrainian Canadian Pioneer's Library, 1956. – 128 с.

Рекламне оголошення