Там у зеленій убочи

Там в зеленій убочи
Дівча леник мочит
Милий му ся придивлят
Чи ма сивий очи.

Як би такий очата
В місті продавали,
То би собі дівчата
Хлопцям куповали.

Ой, і я би купила
Мому миленькому,
Яби му ся сивіли
Як іде до дому.

Їще-м би му купила
Перстеник на палец,
Аби му ся миґотав
Як іде на танец.

Їще би-м му купила
Хустину єдвабну,
Аби люди виділи,
Що ма милу ладну.

Примітки:
Кожен рядок повторюється двічі.
Джерело:
Ukrainian Lemko and Other Folksongs / Упорядник Йосафат Дзьобко. – Вінніпег: Ukrainian Canadian Pioneer's Library, 1956. – 128 с.

Рекламне оголошення