Чиє то полечко не зоране?

Чиє то полечко не зоране?
То мого нянюня занедбане.
Трохим го пойорав, але мало,
Бо ми ся колечко поломало.
Як ти ся зломало, дай справити,
Научися, сину, ґаздувати.
Як буде колечко поправене,
То берися, сину, до орання.
Потому берися за борони,
То буде полечко виробене.
І будеш ти збіже засівати,
А збіже буде ти виростати.
За тоє дістанеш ти заплату,
Як будеш то збіже молотити
І будеш то збіже молотити,
А зо збіжа будеш муку мати.

Зродилися терки за горами
Підемо ми по них з кошиками.
Будемо, будемо ми їх рвати,
Кошики будут ся наповняти.
Як були кошики наповнені,
То ми були з того вдоволені.
Будемо ми тоє споживати,
І буде нам оно смакувати.

Примітки:
Кожен рядок повторюється двічі.
Джерело:
Ukrainian Lemko and Other Folksongs / Упорядник Йосафат Дзьобко. – Вінніпег: Ukrainian Canadian Pioneer's Library, 1956. – 128 с.

Рекламне оголошення