Мала мама сынка, сынка Василька

Мала мама сынка, сынка Василька,
Одного мала, въ войско го дала.

Ой йди сынку, та й не вбавляйся,
Выбудешъ рочокъ, назадъ вертайся.

Минае рочокъ, не йде сыночокъ,
Минае другий, не йде сынъ любый.

На третый рочокъ,
Иде сыночокъ.

Ой иде, иде, невістку веде,
Ой мати сыномъ утішилася, а на невістку завірусилася.

Дае сынови меду и вина,
А невісточці дві трутизночці.

Сынъ вина не пивъ, подъ коня вылявъ,
А трутизночковъ ся переділивъ.

Поховала мати сына передъ окнами,
А невісточку за воротами.

Ой за сыномъ отець мати плаче,
А за невістковъ чорный воронъ краче.
Джерело:
Буковинскіи русско-народніи пісни / Упорядник Партеній Руснакъ. – Коломия: Печатня М. Білоуса, 1908. – 72 с.

Рекламне оголошення