Ой гаю, гаю я въ тобі не буваю

Ой гаю, гаю я въ тобі не буваю,
Ты богацкій сынъ, зъ тобовъ я не зровнаю.

Ты богацкій сынъ, я дівчина прекрасна,
Ты въ гаю лежавъ, я тобі волы пасла.

Пасламъ ти волы, до темненькои ночи,
Гей впала роса, на мои чорни очи.

Гей, впала роса, на мою росу косу,
Кажутъ вороги, шо вінка не доношу.

Ой допоможи ты мой, милый Боже, віночка доносити,
Ой буду-жъ бо я своихъ вороговъ на весіля просити.

А мой віночокъ, позлітковъ позолоченый,
Вже моимъ ворогамъ світочокъ засмученый.

Іжте вороги, та й прошу заживітся,
На мой віночокъ, весело подивітся.
Джерело:
Буковинскіи русско-народніи пісни / Упорядник Партеній Руснакъ. – Коломия: Печатня М. Білоуса, 1908. – 72 с.

Рекламне оголошення