Та зашуміла лішчиночка

Та зашуміла лішчиночка,
Та заплакала дівчиночка.
Та заплакала, затужила,
Шо нема того, шо любила.

Ой нема, нема, та й не буде,
Бо го взяли други люди.
Томси воды наносила, зъ тои керниченьки,
Томси хлопця налюбила, зъ тои вуличеньки.

Томси воды наносила, пити ей не буду,
Томси хлопця налюбила, жити зъ нимъ не буду.
Томси воды наносила, ворогъ ей напився,
Томси хлопця налюбила, ворогъ нимъ вдавився.
Джерело:
Буковинскіи русско-народніи пісни / Упорядник Партеній Руснакъ. – Коломия: Печатня М. Білоуса, 1908. – 72 с.

Рекламне оголошення