Гей горами долинами, пшениця ланами

Гей горами долинами, пшениця ланами,
Мандруй, мандруй дівчиночко у Молдаву зъ нами.

А у Молдаві люди добри, та й поле рівненьке,
Мандруй, мандруй, дівчиночко, личко румяненьке.

Личко ружа, личко ружа, заки нема мужа,
Личко квіти, личко квіти, заки нема дітей.

Якъ найшлася межи ними, маленька дитина,
Та й обпала зъ личка ружа, червона калина.

Не скачи дівчи зъ моста въ воду, стратишъ собі душу,
Сідай собі коло мене, взяти тя мушу.

Сідай собі коло мене, говори до мене,
Най я тебе розпознаю, чи любишъ ты мене.

Познаю тя по бесіді, та й бесідочці,
Чи маешъ ты добрый розумъ у своей головочці.
Джерело:
Буковинскіи русско-народніи пісни / Упорядник Партеній Руснакъ. – Коломия: Печатня М. Білоуса, 1908. – 72 с.

Рекламне оголошення