Ой загнівався, та й розсердився

Ой загнівався, та й розсердився
Та й мой милий на мене,
Коня сідлае, самъ ся збирае
Та й іде причъ отъ мене.

Ой гдежъ ты ідешъ, гдежъ ты поідешъ
Та й, мой милый, отъ мене?
Недалесенько мое серденько
Я ся верну до тебе.

Ой ты такъ кажешъ, ты такъ говоришъ
Шобы я не тужила.
Буду тужити, хоть бы не жити,
Бомъ тя вірно любила.

Ой нагадай собі, та й, мой миленькій,
Та якъ ми ся любили,
Въ вишневомъ саду по оґродочку
За руки ся водили.

Ой ягодки рвала, ягодки рвала
Та й тебе годовала,
Медъ вино брала, медъ вино брала
Та й тебе наповала.

Ой годуваламъ, та наповаламъ
Якъ маленьку дитину.
Ты мене лишивъ, менесь покинувъ
Якъ на полю билину.

Ой на поли билина, въ полю билина
Вітерь нею хитае,
Я ше молода, такъ якъ ягода
Въ мині сердце вмлівае.

Ой не вій, вітре, по чистомъ полю,
Та й на тоту билину,
Не покидай мя, ты мой миленькій
Бо безъ тебе я загину.
Джерело:
Буковинскіи русско-народніи пісни / Упорядник Партеній Руснакъ. – Коломия: Печатня М. Білоуса, 1908. – 72 с.

Рекламне оголошення