Єрусалиме сьвітель над зьвіздами днесь буди

Єрусалиме сьвітель над зьвіздами днесь буди;
Се бо Цар твой спасл єсть від ада вся люди;
Вовструбите Ангелов лики,
Поправ смертію смерть на віки.
Всякоє древо цьвіти пускаєть,
Земля траву (прозябаєть). (2)

О воскресеніє Сотворителом ізграйте;
Море, ріки со человіки співайте;
Гори, холми, кедри помраченії
Днесь єсьте сьвіта ісполненнії:
Сонце лучи ясно спускаєть,
З под скали темной (сіяєть). (2)

Ангел бо камень велій от гроба отвалив,
Мироносицам велію радость ізявив;
Скорб Марія отчая горкою:
В весь ідіте Галілейскую,
Там обрящете ви Ісуса
Грядуща (до Еммауса). (2)

Не плачи, Маріє, і не касайся мні Христу,
Отхожу аз бо к Огцу моєму Богу істу.
Іди к братії і рци сіє:
Да прославять Воскресеніє,
Аз бо, рече, мір прійдох спасти,
От геєнскія (пропасти). (2)

Двори адскії, вереї вічния крушаться,
Врата мідная, узи желізния ломяться,
Се бо з крестом глядеть Цар слави:
Отци вознесим в радость глави:
Ти але плачи і горко ридай,
Яко Христос воскресл (повідай). (2)

Ева Прамати ізволь сіє знати торжество,
Сей день Господня первий суботим празденьство:
Скачи, іграй з Отци Давиде
І ти Єссею Прадіде.
Піюще пиво днесь новоє
От Христа камене (данноє). (2)

Широта земная єсть ісполнена сьвітлости,
Призри на се, Адаме, Ево, в темности:
Воспой гласную піснь таковую,
Лютим демоном ужасную.
Іже ключи Діву невредивий,
Ключи, бездни (сокрушивий). (2)

І ти Соломоне з мудрости твоєй что яви,
Яко бі в хмарі твоєй предивном укажи:
Побідителю, воскликнимо,
В кимвали гласни ударимо,
Пінія лики весма отновил,
В труби, тимпани (воззовим). (2)

Царю славиму і непобідиму на віки,
Єму служать Сили, Престоли з Лики.
Власти вишнія послушають,
Всі Ангели ся ужасають.
Хотять Єго зріти, но не могуть:
Нині Воскресшому (да поють). (2)

Крини селнія цьвіти своїми бряцайте,
Риби морскія, зьвіріє, гади взиграйте,
Се бо Творець наш з гроба воскресл,
Радость небу і земли принесл.
Людіє друг друга об’ємлите,
Гнів і скорб всю (отложите). (2)

І тако рцим вси молитвенними словеси:
Христе воскресний сподоби бити гді сам єси;
Христе возсіявий во славі,
Честь і поклін твій державі.
Ізволь нам гді добре вік прожити
І даждь в небі (Тебе зріти). (2)

Примітки:
Останні два рядки кожного куплету повторюються двічі.
Джерело:
Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленє. – Вінніпег: Руська книгарня, 1918. – 96 с.

Рекламне оголошення