Уже декрет подписуєт

Уже декрет подписуєт,
Пилат судія всказуєт:
На крест (2) Агнца неповинна,
Тебе (2) Творца непримінна.

Орудіє зготовано,
Крест і гвозди поковано; –
Ланцух (2) на шию вкладають,
Христа (2) катам в руки дають.

Ідет с крестом Пан сромотно,
За ним жидове охотно:
Біжать (2) кончину видіти,
Кричать (2) щоб скоро убити.

Всі болізни проникали,
Бо всі ся над Ним знущали.
Сії (2) горко укоряху.
Сії (2) нещадно біяху.

Паде, крестом пригнетенний,
Всім на помсту виставленний.
Млієць (2) з болю і фрасунку.
Нікто (2) не даєть ратунку.

Мати як тоє узріла,
Падши на землю омліла.
Сину! (2) жалостно взиваєть;
Землю (2) слезами скрапляєть.

Возшел на Голгофту гору
Дар Архангельского хору: –
Богу (2) Отцу жертва бити,
Всіх нас (2) Єму примирити.

Там з одежи совлеченний
І ко древу пригвожденний,
Нагій (2) стид за нас поносить,
Отця (2) за убійцев просить.

Жажду хотів утолити
Христос, ко кресту прибитий;
Отець (2) со желчію дали,
Іже (2) манну воспріяли.

Между двома пригвоздиша,
З беззаконними вміниша:
Висяй (2) як на стріляніє,
Всім бисть (2) во поруганіє.

В полудне Христос роспятий,
Дух предасть в час дня девятий,
Солнце (2) лучи скрило бяше.
Творця (2) своєго ридаше.

Возридаймо купно і ми,
Сердцами сокрушенними;
За нас (2) Спаситель пострада,
Щоб нас (2) іскупил от ада.

Гріхи наші суть причина
Смерти крестной Бога-Сина;
Тім же (2) груди наша біймо;
Спасе! (2) прости! возопіймо.

Примітки:
Останні два рядки кожного куплету повторюються двічі.
Джерело:
Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленє. – Вінніпег: Руська книгарня, 1918. – 96 с.

Рекламне оголошення