Ой з-за гори високої буйний вітер віє

Ой з-за гори високої1) буйний вітер віє,
Ой2) там козак молоденький3) пшениченьку сіє.
Ой він сіє пшениченьку від краю до краю,
Ой віходит дівчинонька з зеленого гаю.
Та як війшла дівчиночка, взєла сі під боки:
Не стидай сі, мій миленький, то загін широкий.

Примітки:
Варіанти: Іванівці (лише перший куплет): 1) Там на горі, на високі. 2) А. 3) Молод козаченько.
Джерела:
1. Коломийки. Том 1 / Упорядник Володимир Гнатюк. – Львів: Наукове Товариство імені Шевченка, 1905. – 302 с.
2. Народні пісні в записах Михайла Яцкова. – Київ: Музична Україна, 1983. – 111 с.

Рекламне оголошення