Як ізвила Галочка віночок

текст
Як ізвила Галочка віночок,
Покотила в вишневий садочок.

Як котила та ще й говорила,
Подруженькам гуляння дарила.

– Ой гуляйте, мої подруженьки,
А вже ж мені та не туляється.

А вже ж мені не туляється,
Гуляннячко все минається.

Пішло ж моє та гуляннячко,
Покотилось яблучко.

Примітки:
Перший рядок кожного куплету повторюється двічі.
Джерело:
Обрядові пісні Слобожанщини / Упорядник В.В. Дубравін. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 446 с.

Рекламне оголошення